původně napsáno pro www.MY89.cz, v lednu 2016 uveřejněno „Jak o tom vůbec můžeš uvažovat? To je snad jasné, že respekt se projevuje osobě, nikoliv roli.“ odvětila mi většina lidí v mém okolí, když jsem jim položila tuhle otázku.   Po vylíčení mých zážitků ze tří po sobě jdoucích dnech jednoho týdne už tak striktní se svým výrokem nebyli. Ve třech různých rolích jsem se setkala s různými lidmi. I když jsem to byla stále já, jedna a táž osoba, vnímala jsem zcela odlišnou úroveň respektu vůči mně.   V pondělí jsem byla v jedné finanční instituci představit se a nabídnout své vzdělávací služby. U setkání s mladou ženou a další její kolegyni jsemPřečtěte si víc

Duben 2015 – akce společnosti Microsoft pro studentky Sedím v publiku a čekám na čas své prezentace. Svižná dívčina představuje projekt, jak holky učí holky programovat. Ptá se, kdo už v životě programoval. Dle pravdy zvedám ruku. Začínám se rozpomínat na svá gymnazijní léta. „ V jakém jazyce“, padá další otázka.   Kolem mne padají pro mne zvláštní pojmy jako jQuery, Java. „ V Basicu a ve Fortranu“ odpovídám. Jsem užaslá, co vše mi hlava najednou doluje. Ticho. „A to bylo v dějepise?“. Trefná otázka. Jasně, ta dívčina ani nebyla světě, když já už programovala! Tehdy v 1984-86 na gymnáziu v rámci předmětu Základy výroby a odborné přípravy – základyPřečtěte si víc

Láska na pracovišti. Etické kodexy na pracovišti či naše přísloví o tom, že “Co je v domě, není pro mne.” hovoří jasně. Ale braňte někdy svým citům či citům jiného člověka.   A máte tomu bránit jako manažerka, když najednou ve vašem týmu se chce někdo zalíbit? Zalíbit ne vám, ale osobě blízko sedící či v jiném oddělení pracující. Začne makat, začne být aktivní. Ale vhodně aktivní, nikoliv podlézavě aktivní. Srší nápady, vše nové chce vyzkoušet, čte o novinkách v oboru v zahraničí. A samozřejmě své přidělené úkoly plní vzorně. Ideální pracovník. Asi potřebuje určitou energie na zatím jisté skrývání vztahu, zejména když se jedná o vztah zapovězenýPřečtěte si víc

Na úvod považuji za nutné zdůraznit, že vše, co je uvedeno níže, považujte pouze za možný zdroj inspirace; nic víc. Vyberte si, co se Vám zamlouvá a ostatní nechte být. Pokud máte možnost volby, vždy zůstaňte především a hlavně sama sebou a řiďte se vlastními pocity a hlavou. Základní požadavky na životopis = přehledné, stručné, výstižné, kvantifikující, srozumitelné a pravdivé. Celkový design a úprava je Vaše osobní „vizitka“; první dojem a rozhodování o Vás probíhá jen podle toho, co a jak napíšete a upravíte. Můžete použít předpřipravené formuláře formátu CV na internetu – ovšem s vědomím, že pokud se nehlásíte na pozici do nějakého orgánu EUPřečtěte si víc

Ženy s “obsahem”, kterým to sluší, jsou nepřekonatelné. Žena s „obsahem” je pro mne každá, vysoce kompetentní žena, které ví, o čem mluví. Nemusí to mít nutně vrcholová manažerka. Je to žena, která zná dobře svůj obor činnosti na té úrovni, kde se díky svým znalostem a zkušenostem právě nachází. Ať je to právě nově jmenovaná finanční ředitelka, privátní bankéřka, právnička se specializací na autorské právo, šéfka HR oddělení, zkrátka žena, která když je tázána, dá vždy dobrou, správnou odpověď. Jenže i tahle odborně kompetentní žena se občas ocitne na pracovně společenské akci, na konferenci, kde je hradba tmavých pánských obleků a testosteron je přímoPřečtěte si víc

Vyčerpání, vysátí, vynudění. Nebo energie, nadšení a výkon?   Únava. Slovo, které by nemělo být součástí našeho každodenního slovníku. Ale ono je. Objevuje se v něm čím dál tím častěji. Není o bolesti těla ze sportovního výkonu či po sekání trávy na velké zahradě. Je ve větách mladých lidí. Těch co by ještě neměli být unavení či uondaní životem. Přesto tam je, dnes více než dříve.   Co nás vede k tomu, že jsme my ženy najednou tak vyčerpaně, vysáté ze života, z práce? Umíme včas identifikovat, že se začínáme nalézat trvale v zóně, kde to už přestává být zdravé? Zdravé pro naše vnitřní nastavení, ale také zdravé proPřečtěte si víc

Jako ženy jsme předurčeny ke skvělé komunikaci. Máme tolik silných stránek – jsme empatické, umíme naslouchat, jsme rychlé, máme velkou slovní zásobu, vyptáme se na detaily situace, svůj projev doprovázíme čitelnou řečí těla. Máme však i několik bariér v naší komunikaci, kterými si zejména v pracovní interakci můžeme nechtěně škodit. Byla by škoda s nimi žít i nadále, když jdou snadno odstranit.   Je rychlost naší řeči vždy ku prospěchu? Mluvíme rychle, to je přeci to nejefektivnější, co mohu pro svět kolem udělat. Nikoliv, to je jen obecně rozšířeny omyl o ženské komunikaci. Ostatně pozorovali jste někdy muže, jak komunikuji na jednaní. Je rychlost jejich řeči stejná jakoPřečtěte si víc

Jste nezávislá, máte ráda svoji práci a ostatní si o Vás myslí, že jste úspěšná. A taky proč ne, když jste ve své práci dobrá a na rozdíl od uhoněných maminek se jí můžete věnovat pořádně. Vy totiž nemusíte po pracovní době pádit domů, nakupovat, vařit, prát několik praček špinavého prádla. Vy si můžete v pohodě dodělat, co potřebujete, ještě v osm večer poslat šéfovi mail a večeři si klidně objednat do kanceláře. Doma si potom dáte relax ve vaně a jste čerstvá na další den. Ráno vypadáte super, Vy jste totiž nevstávala k dětem, co měly v noci dávivý kašel nebo noční můry. VypadátePřečtěte si víc