Na úvod považuji za nutné zdůraznit, že vše, co je uvedeno níže, považujte pouze za možný zdroj inspirace; nic víc. Vyberte si, co se Vám zamlouvá a ostatní nechte být. Pokud máte možnost volby, vždy zůstaňte především a hlavně sama sebou a řiďte se vlastními pocity a hlavou. Základní požadavky na životopis = přehledné, stručné, výstižné, kvantifikující, srozumitelné a pravdivé. Celkový design a úprava je Vaše osobní „vizitka“; první dojem a rozhodování o Vás probíhá jen podle toho, co a jak napíšete a upravíte. Můžete použít předpřipravené formuláře formátu CV na internetu – ovšem s vědomím, že pokud se nehlásíte na pozici do nějakého orgánu EUPřečtěte si víc