ÚVODNÍ SLOVO LENKY MRÁZOVÉ

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Web Vaše virtuální mentorka je určen zejména ženám.  Všem chytrým a šikovným ženám, které už umí svůj obor. I ženám, které se ho teprve učí a brzy v něm budou dobré. Všechny mohou někdy potřebovat radu zkušeného člověka, moudré ženy, aby jejich cesta životem, zejména tím pracovním, byla hladší a nebyla plná zbytečných překážek a bloků, aby žena ušetřila svůj čas a energii. K tomu jí slouží mentoring, mentorka či mentor.

Mentorka je žena s dostatkem životních a pracovních zkušeností, má nadhled a vidí souvislosti

Nemusí být už nutně seniorního věku, podstatné je, že k ní má mentorovaný (= ten, kdo si přichází o radu) důvěru a oba si ve vztahu sednou. Pro ty, které ve svém životě mentora nemají, či je momentálně nedostupný, nebo se chtějí poradit jinde, anebo se jen chtějí pobavit, rozšířit si obzory a inspirovat se, je určen tento web, vaše virtuální mentorka.

Mentorka.cz je místem, kde i jiné ženy sdílejí své cenné pracovní a osobní zkušenosti, které jim ušetřily čas a energii v pracovním procesu a v kariéře. Na vaše příspěvky, podněty a zpětnou vazbu se velmi těším. Rady, co se zde objeví, budou praktické a použitelné. Vznikly ze zkušeností z mých už celkem 24 let v tvrdém byznyse, intenzivní práce s klienty, z mentoringových programů a z naslouchání zkušeností žen v širokém okolí.

Najdete zde upozornění na akce, kde potkáte osobně mne, či jiné skvělé kolegyně a kolegy. Budou zde příběhy že života, blogy, které budou mít v sobě opět poselství, či „aha“ momenty k inspiraci.

Přeji inspirativní čtení.

Vaše Lenka Mrázová

Proč tento web vznikl?

(Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net)