Jak na správný profesní životopis

Jak na správný profesní životopis

Na úvod považuji za nutné zdůraznit, že vše, co je uvedeno níže, považujte pouze za možný zdroj inspirace; nic víc. Vyberte si, co se Vám zamlouvá a ostatní nechte být. Pokud máte možnost volby, vždy zůstaňte především a hlavně sama sebou a řiďte se vlastními pocity a hlavou.

Základní požadavky na životopis = přehledné, stručné, výstižné, kvantifikující, srozumitelné a pravdivé.

Celkový design a úprava je Vaše osobní „vizitka“; první dojem a rozhodování o Vás probíhá jen podle toho, co a jak napíšete a upravíte.

Můžete použít předpřipravené formuláře formátu CV na internetu – ovšem s vědomím, že pokud se nehlásíte na pozici do nějakého orgánu EU v Bruselu, tak Vaše CV nebude osobité; je na Vás, zda Vám to vadí nebo nevadí.

Při psaní Vašeho životopisu nespěchejte a věnujte sepisování dostatek času (může to být postupně několik dní, kdy na závěr „jen“ dolaďujete některá jednotlivá slova a celkovou úpravu) – protože jednak zapomínáme (co všechno jsme vlastně dělali) a jednak v rychlosti býváme často nepřesní ve vyjadřování, naťukáme hromadu firemních zkratek, kterým mimo naši firmu často nikdo nerozumí; a někdy dokonce přehlédneme překlepy.

Zkuste na své napsané CV podívat „očima budoucího nadřízeného“ (kdy osobně neznáte autorku životopisu ) – Našly jste v resumé, co byste pro danou pozici očekávaly? Máte představu, jak zkušená je autorka CV – co zná, co zvládla a co pravděpodobně bude schopná zvládnout? Čistě jen podle CV, pozvaly byste autorku CV na pohovor?


Olga Folková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *