Přicházejí ke mne ženy se svým trápením, někdy unavené po letech práce, někdy ztracené samy v sobě z rodiny, kterou ale tak milují. Mám vhled do jejich duší a osudů. Fungují pro své okolí, pro své děti, manžela, šéfa v práci, i pro širší rodinou a kamarády, ale chybí jim jejich vlastní čas. Zdravé sobectví funguje. Nedávno jsem četla na Instagramu komentář pod fotkou jedné mladé ženy, manželky, maminky dvou dětí, jak sedí v autě s rozevlátými vlasy, má sbalené piškoty a jede přes celé město na svou hodinu baletu. Výraz v její tváři ani nepotřeboval komentář. Měla svůj čas, svůj prostor, něco svého. BylaPřečtěte si víc

Nápad se zrodil už na jaře 2013. Tehdy jsem začala působit jako mentorka v programu Odyssey a účastnila se speed mentoringu na konferenci Ženy sobě. Uvědomila jsem si, že do programu mají šanci se zapojit desítky žen, na konferenci přijdou sice stovky, ale je to jednorázová akce jednou do roka. Co ostatní ženy? Jakou šanci mají, když se chtějí poradit, zorientovat, posunout? Kde se zastaví a poradí? “Služba světu“ patří mezi mé hodnoty, tak jsem registrovala doménu. Začala jsem hledat, kdo mi web udělá. Jeden známý se nabídl, ale měsíce se nic nedělo.  Domluvila jsem se s jednou IT slečnou, chci přece podporovat ženský byznys. DostPřečtěte si víc

V pátek jsem poslouchala dobrou přednášku o networkingu pro začínající podnikatelky v rámci programu INICIO PRO ŽENY. Byla plná pravdivých rad, jak se mají navazovat obchodní kontakty.  Součástí přednášky bylo i zkoušení vzájemného představování se. V ten moment zavládly ve skupině trochu rozpaky. Nakonec to odvážně ženy dobře předvedly. Celý víkend jsem trávila na festivalu Open House Praha jako dobrovolnice. Na dvou místech jsem vítala návštěvníky, prováděla je objektem, poskytovala všechny potřebné informace, odpovídala na nejrůznější dotazy. Již v sobotu jsem si uvědomila, že toto je naprosto úžasná příležitost na zdokonalování schopností navazovat nové kontakty, vést s cizím člověkem tzv. „small talk“ (= nezávazný úvodníPřečtěte si víc

Žiješ a pracuješ podle svých vlastních hodnot nebo jsi v roli a hraješ? Se svou pracovní rolí na sebe bezděčně přebíráme hodnoty šéfa, týmu, celé korporace. Jsou to opravdu naše hodnoty? Nebo cítíme, že něco nesedí? Nejsou to slova, jen pocit, ani emoce to není. Jsou to hodnoty, potvůrky jedny.  Nezbavíme jich.  Byly nám vloženy v dětství, doformovaly se do předpubertálního období. Nikdy je úplně nevymažeme.  Jen v různých fázích našeho života se může měnit jejich váha. Znáte všechny své hodnoty? Víte přesně, jaké hodnoty přebíráte se svou rolí?  Moc se mezi sebou na téma hodnot nebavíme. Když už, vytáhneme ty dobře znějící jako rodina, láska, zdraví.Přečtěte si víc

Na začátek pravdivě uvádím, že patřím ke generaci pracovitých lidí, těch hlavou pracujících. Svou tělesnou lenost a nechuť dělat něco sportovního dlouhodobě zdůvodňuji svou vrozenou nesportovností. Můj život požitkářky se dost liší od života šaolinského mnicha. Jeden den s ním strávený měl však zajímavý přesah. Jeho myšlenky o tom, že nemáme ulpívat v minulosti, na vztahu k předmětům, o rovnováze a o jiných lety prověřených budhistických moudrech se mnou bez výhrad ladily. Leč přišla otázka disciplíny a opakovaného tréninku. Toho co mne posune dál směrem k dokonalosti. Dokonalost je moje hodnota. Uplatňuji ji jen tam, kde je mi to milé. Ne v otázkách sportu aPřečtěte si víc

Rozum, odvaha a disciplína – to je klíčová při zahájení podnikání. Takto jsem uvedla v pátek svou přednášku pro začínající podnikatelky v programu INICIO PRO ŽENY. Rozum na to dostat odvážný nápad do učesané podoby a v klidu si vše promyslet a propočítat. Odvahu do toho vůbec jít. Nezaplašit kreativní nápady. Disciplínu najít své vlastní kolejnice podnikatelského života a kráčet po nich bez ohledu na odrazování okolí či občasné zpochybňování vlastní hlavy. Odvahu podstoupit riziko. Riziko, že všechno nevím, že narazím na někoho, komu zatím přehnaně důvěřuji, ale on má od slov daleko k činům. Odvahu udělat rozhodnutí tam, kde mám zoufalý nedostatek informací čiPřečtěte si víc

Rozhovor Zuzana Andělová a její mentorka Lenka Mrázová Rok poté Zuzana Andělová (mentee) si dala se svou mentorkou Lenkou Mrázovou veřejnou rekapitulaci svého společného roku spolupráce. První otázku vykopla Zuzana a pak už to jelo. Jako obvykle mezi těmito dvěma dámami.  Jaký je rozdíl mezi koučinkem a mentoringem? LM: Pro mě mentoring funguje v momentě, když vím konečný cíl klienta /mentorované. To co má být na konci. Protože když Ty nevíš, co má být na konci, jakého výsledku má být dosaženo, tak je potřeba koučovat. Mentoring funguje jako „rada na cestu“, či je to „mentální umetání cestičky k cíli“. Pro mne je důležité, aby hledané konkrétní řešeníPřečtěte si víc

Den první: Lean management v praxi Úkol prvního dne: připravit tašky pro každou z účastnic a seznámit se mezi sebou. Polovina z nás se uvidíme poprvé v životě. Do každé tašky je třeba vložit 17 různých předmětů, převážně tiskových materiálů, bloků, tužek a jiných upomínkových předmětů. Na začátku jsou desítky úhledně zabalených krabic a horda poněkud zmateně vyhlížejících dívek a žen. Práce vypuká. Rozbalujeme krabice, dáváme je na příslušné místo, vyndaváme letáky, hrneme se do práce. Co bude nejrychlejší? Vybalit jednu tašku, obejít s ní všechna stanoviště a na každém dostat jeden leták přímo do tašky? Po chvíli zkoušíme další variantu –  jedna taška kolujePřečtěte si víc

„Konzultační hodiny“ Když se umím soustředit na jednu činnost, dokončím jí včas a nezatěžuje mou mysl nadále. Jsem výkonnější a udělám věci v kratším čase. Kromě e-mailů a jejich vyřizování v dávkách, je možné se v „dávkách“ věnovat také kolegům, kteří potřebují něco potvrdit, odsouhlasit, probrat. Proč mají oni chodit k vám, kdy se jim to hodí nejvíce? Co to otočit a vytvořit pro každého z členů týmu pevnou dobu, kdy během dne může přijít na konzultace? Vytvořte si své konzultační hodiny pro kolegy, kdy budou všichni vědět, že tehdy jste pro ně k dispozici. Současně ale zaveďte pravidlo, ať si na toto setkání s vámi přinesou všechny otázky a podněty, kteréPřečtěte si víc

Trávíte svůj pracovní čas na jednáních, schůzkách, telekonferencích, poradách? Jste vždy a všude naprosto duševně přítomná a soustředěná? Nebo někde sedíte a cítíte, že „vaše mysl ještě nepřilétla“?   Abyste z každého pracovního setkání opravdu vytěžila maximum a neměla pocit proplýtvaného času, zkuste se před každou schůzkou na jednu minutu zklidnit, soustředit a zeptat sama sebe: Kam jdu? Kdo tam bude? Co je cílem setkání? a hlavně Co je můj žádoucí výsledek? Odpověď si dobře, přitom rychle promyslete. Pak budete na schůzce opravdu efektivní. Budete soustředěná, zacílená, vnímavá a získáte, co potřebujete. Budete mít totiž zájem na získání svého žádoucího výsledku.   Po bližší ilustraci uvádímPřečtěte si víc