Žiješ nebo hraješ?

Žiješ nebo hraješ?

Žiješ a pracuješ podle svých vlastních hodnot nebo jsi v roli a hraješ?

Se svou pracovní rolí na sebe bezděčně přebíráme hodnoty šéfa, týmu, celé korporace. Jsou to opravdu naše hodnoty? Nebo cítíme, že něco nesedí? Nejsou to slova, jen pocit, ani emoce to není. Jsou to hodnoty, potvůrky jedny.  Nezbavíme jich.  Byly nám vloženy v dětství, doformovaly se do předpubertálního období. Nikdy je úplně nevymažeme.  Jen v různých fázích našeho života se může měnit jejich váha.

Znáte všechny své hodnoty? Víte přesně, jaké hodnoty přebíráte se svou rolí?  Moc se mezi sebou na téma hodnot nebavíme. Když už, vytáhneme ty dobře znějící jako rodina, láska, zdraví.  Já říkám, že: „Hodnota je to, co když není dlouhodobě naplňováno, strádám.“  Vím, jak moc je pro mne důležité zdravé jídlo, kultivovaný český jazyk, týmová spolupráce či integrita.  Já je potřebuji žít a mít ve svém okolí.  Nevydržím bez nich hrát moc dlouho.

TIP: Jak dobře zjistíte své hodnoty? Sedněte si v klidu a zamyslete se.  Napište ty, co vás hned napadnou.  Přiznejte i ty méně vzletné jako pohodlnost, hojnost.  Pro úplnost najděte seznam hodnot na internetu.  Projděte ho slovo za slovem.  Zakroužkujte všechna, která s vámi rezonují.  Škrtněte ty, kde nemáte žádný pocit.  Brutální upřímnost se cení.  Ještě jednou přečtěte.  Doplňte, co vás ještě napadlo.

 

A pojďme do větší hloubky. Vyberte 10 nejdůležitějších hodnot.  Pak ještě 3 úplně nejklíčovější.  To už to jsou silné pocity v těle.  Pro sebe nehrajte.  Že proklamovaná „svoboda, volnost“ v úzkém výběru není?  Že tam je „stabilita, bezpečí“?  Už tušíte, proč se vám dobře pracovalo v bance, ale teď ve start-upu si nemůžete zvyknout.

TIP: Jak rychle zjistíte, jaké hodnoty má firma, kde pracujete?   Podívejte se na firemní web.  Velké firmy tam své hodnoty uvádí.  Buď specificky vyjmenované či v sekci, kde firma píše o svém poslání, vizi.

 

V ideálním stavu firma i tyto proklamované hodnoty opravdu žije. Ale přijde nové vedení a může vnést i nové hodnoty či potlačit ty, která už ve firmě byly.

TIP: Je důležité vnímat opravdu aktuálně žité hodnoty ve firmě, nejen ty deklarované.

 

Znáte tyto situace?

Vaší hodnotou je respekt, úcta k druhému. Neurvalé vtrhnutí do vaší kanceláře v čase, kdy se to hodí jen té druhé osobě, hůře snášíte.  Kolegové jsou s tím ale v pohodě.  Mají jiné hodnoty.

Hodnota dokonalosti. To je občas peklo.  Trávíte hodiny nad cizelováním dokumentu, než ho předáte šéfovi.  Ten ho jen podškrábne a ani si nevšimne, jak máte vybroušený slovosled a mezi větami dokonale vždy dvě mezery.  V předchozí firmě vás za tohle milovali.  Tam měli dokonalost deklarovanou jako svou klíčovou hodnotu.  Teď jste ve firmě, která vyznává hodnotu inovace a prvenství.  Zde se nezdržují s formální dokonalostí.  Kdyby bádali, až bude nápad dokonalý, nikdy nic neprodají.

TIP: Podnikáte? Udělejte si cvičení na hodnoty i z pohledu svého byznysu.

Volíte tytéž hodnoty? Pak je vše v pořádku.  Uvádíte mezi byznys hodnotami dobrodružství, odvahu.  Na soukromém seznamu je jistota mezi 10 nejklíčovějšími.  Je vám vždy dobře u rychlých a riskantních byznys rozhodnutí?

TIP: Znalost hodnot je důležitá pro řízení vašeho času. Když děláte to, co je v souladu s vašimi hodnotami, jste u toho šťastné a čas letící kolem nevnímáte.

Vaší hodnotou kreativita a té se vám v zaměstnání nedostává. Dejte jí průchod doma při vaření, u vlastní tvorby různého druhu.

Žijte své vlastní hodnoty, nehrajte podle hodnot jiných lidí!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *