Mentee vs Mentorka: Rok poté

Mentee vs Mentorka: Rok poté

Rozhovor Zuzana Andělová a její mentorka Lenka Mrázová

Rok poté

Zuzana Andělová (mentee) si dala se svou mentorkou Lenkou Mrázovou veřejnou rekapitulaci svého společného roku spolupráce. První otázku vykopla Zuzana a pak už to jelo. Jako obvykle mezi těmito dvěma dámami.

 Jaký je rozdíl mezi koučinkem a mentoringem?

LM: Pro mě mentoring funguje v momentě, když vím konečný cíl klienta /mentorované. To co má být na konci. Protože když Ty nevíš, co má být na konci, jakého výsledku má být dosaženo, tak je potřeba koučovat. Mentoring funguje jako „rada na cestu“, či je to „mentální umetání cestičky k cíli“.

Pro mne je důležité, aby hledané konkrétní řešení vždy bylo alespoň o jeden schůdek blíže k danému cíli, bylo proveditelné, přesto nějakým způsobem vyzývající k určitému úsilí.

Jako mentorka dávám radu k dané situaci, já se zaměřením do budoucna. Dávám varianty, ale hlavně vytahuji prostřednictvím otázek z klienta, co si klient přesně přeje, kam by šel. Jako mentorka mohu položit pár otázek na upřesnění cíle, ale ten cíl musí klient opravdu vědět.

Jakmile se cíl neví, tak je potřeba jít na metody koučinku a otázkami z klienta vytáhnout jeho záměr a možné bariéry, které mu zatím brání v jeho dosažení. Dalo by se říct, že je ideální, aby mentor byl i současně kouč či měl koučovací výcvik, aby si uměl poradit i s takovou situací.

Musí u mentoringu ladit energie?

ZA: Pro mne ano. Myslím, že se dokážeme všichni více otevřít ve chvíli, kdy je pohoda a dochází k souzněníJ Mně Lenka sedla naprosto. Moc ráda bych ji nazvala nejen svou mentorkou ale doufám také přítelkyní. Lenka je odborník s obrovskou pracovní i životní zkušeností. Smekám před ní. Krásné bylo, že byla schopna akceptovat a nakonec si i užít naše schůzky ve 3 – účastnil se i můj kojící se syn.

LM: Ano jednoznačně. Tohle je dobrovolná investice mého času, znalostí, energie. Já to někdy vnímám i tak, že dávám ze sebe možná víc než v momentě „úplatné služby“.

Já svojí mentee zde podporuji i veřejně. Měl by být vidět výsledek, chci ho ukázat. Výsledek se dosáhne snáze, když jsou obě strany skutečně vyladěné.  Je důležité opravdu na začátku si zkontrolovat chemii mezi mentorem a mentee a v případně určitého nesouladu raději požádat o jinou mentorku či mentora.

Co přinesl celý rok?

ZA: Já jsem moc stála o mentoring. Moc mně zajímalo, co na tom vlastně všichni mají. Také jsem byla zvědavá, koho mi naše úžasná zkladatelka mentoringu Minervy21 Renata Mrázová vybere. Mentoringový rok mi moc pomohl. Bylo to dokonale načasované. Já jsem se potřebovala ukotvit, věnovat se sobě, posílit se a vyživit se. Jsem stále překvapené z toho, jak to zafungovalo. Lenka mi dala spoustu rad, vždy našla způsob, jak mně k mým cílům opravdu jemně přiblížit. Úžasné.

LM: Z mého pohledu to byly rozhovory plné otázek. Jsem zvyklá se ptát a Zuzana se nebála otevřít problém i do citlivého detailů. Dbala, a to se mně hodně líbilo, na opravdovou pravidelnost setkávání, aby vždy ilustrovala posun od minule posunula nebo věděla, proč se tak nestalo.

Na tomto mentoringu bylo pro mě specifické, že Zuzana se mě ptávala, jak ona může pomoci mně, i přicházela přímo s konkrétním návrhem, co

mohu udělat já např. v marketinku na sociálních sítích apod.

Co se stalo během roku?

ZA: Já jsem potřebovala posílit své sebevědomí, prohloubit schopnost se propojovat s ostatními a zapracovat na komunikaci s medii. Aplikovala jsem dílčí cíle, které se projevili na mé práci pro projekt INICIO PRO ŽENY a festival VŠEM ŽENÁM.

Co po tom roce dál?

LM: My vlastně v těch setkáních pokračujeme. Možná s intenzitou 6 týdnů, nikoli 4 týdnů, ale víme, že obě pokračovat chceme. Dává nám to smysl. Jsou to opět setkávání zaměřená na výměnu zkušeností, někdy dojde i na silné koučovací otázky.

ZA: Lenka poskytuje podpůrnou zpětnou vazbu od srdce, takovou tu jemně nakopávací, ale přitom upřímnou.

LM: Pro mě je přirozené, že se zajímám, jak se mým mentees daří a snažím se je tak jednou za půl roku potkat u oběda, abych viděla, zda jejich energie pracuje správným směrem

ZA: Ono ty setkání po roce jsou úžasné. Já se cítím více partneremJ stále je co řešit, stále je co rozvíjet a na čem pracovat. S Lenkou jsem se od oficiálního ukončení mentoringu radila o opravdu velmi citlivých věcech. Má moji naprostou důvěru, že témata zůstávají mezi námi a také že mi opravdu fundovaně poradí a dá i třeba nepříjemnou zpětnou vazbu. Navíc je Lenka neuvěřitelná studnice kontaktů. Nepotkala jsem téměř nikoho s tak silným a kvalitním networkem.

LM: Souhlasím, že to je opravdu propojení toho, že mám člověka na prvním místě a mám obrovskou byznys zkušenost. Vždy jsem investovala do vztahů s lidmi, ne kvůli tomu mít network, ale proto, že mne zajímá člověk, se kterým se bavím, co jeho baví, jak pracuje, jak se učí i co ho trápí. Integruji vlastně zkušenosti své, svého širokého okolí a k tomu rychle generuji spoustu menších, přesto odvážných řešení. To je můj koktejl úspěchu.

Co se tvoří na velkém setkání mentorů a mentorovaných?

LM: Strategie a taktika řešení problémů. Na velkém sezení Minerva 21 se upevňuje ten kamínek uvnitř, aby mohl čeřit vodu venku.

Co vzniká v té místnosti?

LM: Je to přesně to anglické slovo „empowerment“ = skutečné posílení ženy, energie, chuť a přesvědčení „já to dokážu“.  Je tam sounáležitost, podpora, kterou si každá individuálně nese sebou dál do svého dne a do svého prostoru.

ZA: Setkání jsou vždy naprosto autentická, plná energie, sounáležitosti a pozitivního sdílení. Není zde cítit konkurenční prostředí, ale přátelská atmosféra. To je velmi silné, mně to v rámci společného setkávání dalo nejvíce. A sdílení, to že jsme na stejné lodi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *