Hovořme o sobě

Hovořme o sobě

vyšlo v Business Woman 2/2017

Hovořme o sobě. Je to životní nutnost.

Koncept tohoto článku nosím v hlavě od jednoho listopadového úterka, kdy jsem v rádiu zaslechla, že premiér Sobotka se chystá obměnit některé členy vlády. Mezi jinými i paní ministryni Marksovou, specificky prý za to, že nedostatečně informovala o úspěších svého úřadu. Po vyslechnutí jsem byla velmi popuzena. Co to znamená? Že i paní ministryně musí vynakládat čas a energii na to, aby ukazovala, ilustrovala, vyzdvihovala akce, počiny, úspěchy ministerstva, které vede? Přitom u tohoto ministerstva a akcí paní ministryně se domnívám, že její počiny vidět jsou.

Naštěstí mé rozhořčení netrvalo dlouho a v přehledu odvolaných ministrů se paní ministryně nakonec neocitla. Byla jsem ráda. Ne proto, že zůstala jako žena, která i nadále půjde řídit agendou velmi náročné ministerstvo. Ale i proto, že snad pan premiér uznal, že ženy se svými úspěchy obvykle nechlubí tak jako muži. Z celého týdne, kdy jsem byla v napětí, zda bude paní ministryně odvolána či ne, si však nesu jedno důležité ponaučení. Žena – manažerka nezbytně musí část svého pracovního času věnovat informování o tom, co dělá, co ovlivňuje, co díky ní vzniká, co se dokončilo, jaké hodnoty firmě, úřadu přináší.

Váš recept na úspěch

Nechceme se chlubit? Fajn, tak to bereme jako dobrou inspirací pro své okolí které na některé věci ještě nepřišlo, nedělá je zatím efektivně, může využít synergie s mým týmem. Proč asi měl pan premiér pocit, že paní ministryně nedostatečné informuje o úspěších svého úřadu? Protože my ženy bereme jako normální, že všichni vidí, co děláme. Omyl. Nevidí. Každý jsme prvotně zahleděný sám do sebe, nevnímáme tolik své okolí. Nechtějme po druhých, aby hleděli za naší osobu, do útrob toho, co jsme sami vykonali a vytvořili. Snažme se to ostatním přímo, stručně, jasně, ideálně v číslech předestřít, co přesně se díky nám v posledním týdnu, měsíci, čtvrtletí stalo.

Hovoříme o své práci, o svém přínosu, nechlubíme se cizím peřím, nechlubíme se ničím navíc. Jak to můžeme dobře dělat? Zůstaňme u firemního života a inspirujme se obvyklým snímkem z nabídkové prezentace, kde se shrnuje, jaké přínosy zákazník získá, když bude spolupracovat s naší firmou na tomto projektu.   Teď si vy sama dejte na jeden snímek, co již díky vám osobně zákazník, interní klient, šéf, tým získal. Jaké hlavní hodnoty díky vám a vašemu zapojení do projektu vznikly. Při líčení používejte čísla. Nemusíte jen obrat, ale i čísla ilustrující počet hodin strávených na projektu, počet dopisů odeslaných jiným institucím, počet zpracovaných smluv, používejte srovnání s minulým obdobím, poukazujte na změnu.

Pokud nejdou pro ilustraci vašeho přínosu použít čísla, zkuste následující strukturu:

Existovala situace A.

Byly překážky B, C, D na cestě k cíli.

JÁ jsem realizovala akci E.

Proto byl výsledek F.

Užívejte prosím „já“, neužívejte výraz „ono se“, když hovoříte o svém přínosu. Jste to vždy vy, kdo situaci řeší, vy a váš tým, který věci vykonává, specifické osoby, které zpracovávají své úkoly.

Celou komunikaci také můžete brát tak, že ostatním usnadňujete cestu k vašemu receptu na úspěch. Pro každého nadřízeného či kolegu je mnohem snazší vnímat informace naservírované v čitelné, zapamatovatelné podobě, než si je dolovat otázkami z jednotlivých lidí a porovnávat je.

Vědomí odpovědnosti

Máte přesto pocit, že netvoříte žádnou zvláštní hodnotu? Že nevíte, co byste ostatním ilustrovaly jako váš přínos? Co když ale váš přínos je, že „tvoříte prostředí“. Jako šéfka týmu dáváte dohromady soubor jedinců, silných individualit, kteří až díky vaší jemné, trpělivé, každodenní práci fungují jako tým. Ano, jedinci ve vašem týmu přinášejí nápady, které posouvají celou firmu dál. Váš přínos je však v tom, že jste vytvořila tvůrčí a produktivní prostředí. Tvorba prostředí je proces na měsíce a roky. Otevřené, kreativní prostředí nevznikne během týdne.

Ještě stále vnímáte pochybnosti o vašem nej přínosu? Zkuste se samy zamyslet, ba dokonce zeptat členů týmu, kolegů, co specificky jim chybí, když tam nejste? Co nejčastěji chybělo, když jste byla na dlouhé dovolené? V čem měli komplikovaný život, když jste byla nemocná? Je dost možné, že uvedou, že se umíte rozhodovat, že si k vám chodí na poslední radu a potvrzení svého názoru. Ze to jste vy, kdo nese odpovědnost a půjde se kůží na trh za celý tým a budete obhajovat a podporovat jiné kolegy. To je obrovská hodnota, kterou nemá každý v sobě. Či vám kolegové řeknou, že jim chybělo vaše uklidňování a povzbuzování, když jste byla pryč. Pak evidentně vnášíte rozvahu a klid do jejich mnohdy zbrklého konání. Opět nezanedbatelný přínos pro tým a firmu.

Nebo uvedou, že vědí, že máte odvahu rozhodovat, rozhodovat se rychle při nedostatku informací. Vězte, že tuhle vlastnost vám spousta jiných manažerů tiše závidí a určitě by rádi věděli více o tom, jak svá rozhodnutí činíte. Vědomí odpovědnosti a konání rozhodnutí je obrovská hodnota, o které stojí mluvit.

Sdílejte i poučení z chyb

Zvažte, kolik času a energie vás stojí dokončení písemné zprávy o projektu a její dotažení do formální dokonalosti ve srovnání s tím, kdybyste tohle procento času věnovala komunikaci o projektu mezi jinými týmy. Co bude mít větší dopad na firmu jako celek?   Určitě ne vyladěné dvojité či jednoduché mezery mezi větami. Tohle je starost asistentky.   Vy komunikujete obsah zprávy směrem ven.

Tedy milé dámy, myslete na to, že součástí práce manažerky není jen vyřizovat každodenní operativu, řídit tým, psát strategie, ale také informovat okolí o tom, co děláte, proč to děláte, jakých změn a pokroků jste dosáhly. I jakých chyb se mají ostatní vyvarovat. Vy sdílíte poučení z těchto chyb, protože chcete ostatním usnadnit jejich trnitou cestu.

Věnujte záměrně alespoň 5% svého pracovního času informování o tom, co děláte. Není to vaše sebe-vychloubání. Usnadňujete ostatním jejich cestu k vám, do vašeho týmu. Že v tom někdo vidí i jistý aspekt soutěživosti? Proč ne. Pokud se najde někdo, kdo se vám bude chtít vyrovnat či vás předehnat, může to přeci pomoci i vám. Jak v komunikaci, tak v chytrém výkonu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *