Je to odpočinek. Odpočinek za nás nikdo neudělá, neodpracuje, nenahradí. Odpočinek musí být normální součástí našeho života. Nedílnou součástí přesněji řečeno. Je stále krásné léto, sice už s lehkým nádechem podzimu ráno a večer, ale slunečné dny nás stále ještě teoreticky nabíjejí energií. Uznávám, letošní léto mohlo svým horkem být pro někoho až příliš náročné, přesto léto a celková všeobecně vnímaná pohoda prázdnin by měla přispět k tomu, že budu potkávat samé svěží, odpočaté, energií nabité lidi. Potkávám takové, to ano. Jen potkávám i ty, kteří přiznají, že vlastně nejsou odpočatí. Teď v polovině září. Něco je na tom zvláštní. Ptám se dál, co se děje,Přečtěte si víc

Před 3 lety jsem napsala blog s názvem Novoroční předsevzetí koncem prázdnin. Tehdy jsem sledovala předsevzetí několika žen, které posíleny letní energií měly v úmyslu dělat životní změny. Menší i větší. S odstupem času vím, že se jim to vesměs zdařilo. Energii návratu z prázdnin, nakumulovanou energii léta vidím i letos kolem sebe. I dnes v dešti. Opět slyším ženy odpočaté po dovolené, kratším pobytu v lázních, osvěžené pobytem na chalupě, či dokonce po zdánlivém nicnedělání, jak vyprávějí, co chtějí udělat nově či jinak. Dokonce už čtu velmi čerstvý, obsahové nabušený e-book o osobním brandingu, který vznikl po červencové dovolené. Sleduji, jak detailní projekt svých aktivitPřečtěte si víc